İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Our human resources policy

ARISAN da Personel Yönetimi ile ihtiyaç duyulan personelin belirlenmesi, personel seçimi ve işe alınması, yetiştirilmesi ve eğitimi, beceri ve kabiliyetinin ortaya çıkarılması, motivasyonun sağlanması amaçlanmıştır.

Yeni bir iş, yeni bir yöntem veya çalışma programı olduğunda, yeni bir departman açılması durumunda, bölümlerde yapılan işler ihtiyacı durumuna göre personel alımı yapılır.

Yeni bir iş alanına hazırlanırken veya personelin kendini geliştirmesi, motivasyonu için yönlendirme, araştırma, eğitim çalışmaları yapılır. Bu eğitimler her yıl için önceden belirlenir , planlanır ve gerekli bütçe ayrılır.

ARISAN içerisinde çalışan personelin sağlıklı bir iş ortamında çalışmalarını sağlayabilmek açısından , en geç iki senede bir periyotlarda Personele anket yapılır. Bu anketler değerlendirilir sonuçların dağılımı çıkartılarak çözüm üretilmeye çalışılır.

Ayrıca idari katta bulunan dilek-şikayet kutuları ile her personel düşüncelerini istediği zaman belirtebilir.

Copyright © 2024 Arısan Lastik
Powered by Ven Ajans